Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/pup/www/includes/sql_layer.php on line 357
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Serwis Urzędów Pracy Witaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku Starostwo Powiatowe
 
Strona BIP
EURES
ABC bezrobotnego
· Bezrobotny
· Rejestracja
· Prawa bezrobotnego
· Okres zasiłkowy
· Wysokość zasiłku
· Utrata zasiłku
Elektroniczna skrzynka podawcza
Usługi PUP
· Szkolenia
· Badanie potrzeb szkoleniowych na 2014
· Ankieta dla osób bezrobotnych
· Ankieta dla pracodawców
· Rejestr instytucji szkoleniowych
· Pośrednictwo pracy
·  EURES
· Zwolnienia monitorowane
· Informacja zawodowa
· Poradnictwo zawodowe
Klub Pracy
· Klub pracy
Instrumenty Rynku Pracy
· Prace interwencyjne
· Roboty publiczne
· Staże
· Staże EFS - kryteria
·Dotacje
·Refundacje
·Przygotowanie zawodowe dla doroslych
 
Urząd
 
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku obsługuje bezrobotnych z terenu:
 • miasta Przeworsk,
 • miasta Kańczuga,
 • miasta Sieniawa,
 • gminy Przeworsk,
 • gminy Adamówka,
 • gminy Gać,
 • gminy Jawornik Polski,
 • gminy Kańczuga,
 • gminy Sieniawa,
 • gminy Tryńcza,
 • gminy Zarzecze.
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku powołany jest w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu powiatu przeworskiego w formie bezpłatnego pośrednictwa pracy i udzielania pomocy finansowej osobom, które spełniają warunki określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy służy także pomocą poprzez bezpłatne indywidualne poradnictwo zawodowe, a także zorganizowane w formie Klubu Pracy, warsztaty z z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby poszukujące pracy.

Mapa powiatu
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30−15.30.

Schemat organizacyjny urzędu wyszczególnia m. in. następujące działy i stanowiska:

POWIATOWY URZAD PRACY
ul. Jagiellonska 10 tel. 16 6488428, 16 6488012; fax 16 6488376
Dział − osobaWykonywane działania Nr pokoju  Tel. 
Dyrektor PUP
mgr Adam Zabłocki
Dyrektor52012
Dyrektor PUP
mgr Nina Walkiewicz
Zastepca Dyrektora52013
Dział Administaracyjno-Organizacyjny
mgr Elżbieta Mazur
− Sprawy organizacyjne urzędu,
50124
Dział Finansowo-Księgowy
mgr Joanna Kalin
− Sprawy księgowe urzędu50237
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
mgr inż. Michalina Krówka
− Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych,
−Wydawanie druków ZUS Rp-7
51026
Rejestracja −Rejestracja osób bezrobotnych mężczyźni A-Ł kobiety M-Ż51620
Rejestracja −Rejestracja osób bezrobotnych mężczyźni M-Ż kobiety A-Ł51021
Obsługa bezrobotnych: Obsługa bezrobotnych50836
Dział Instrumentów Rynku Pracy
mgr inż. Elżbieta Wołoszyn
− Prace interwencyjne,
− Roboty publiczne,
51430
Staże i przygotowanie zawodoweUmowy dot. staży i przygotowania zawodowego51323
Jednorazowe środki na podjęcie działaności gospodarczej
Refundacja kosztów /doposażenie stanowiska pracy
Umowy, wnioski51525
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. LWOWSKA 16
Dział − osobaWykonywane działania Nr pokoju  Tel. 
Dział Pośrednictwa Pracy, Doradztwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych
inz. Anna Wasyl

− Kierownik działu
2432
Szkolenia, przygotowanie zawodowe dla dorosłych Informacje, wnioski, umowy2135
Doradca Zawodowy Udzielanie informacji w zakresie poradnictwa zawodowego22,2831,41
Dział Pośrednictwa Pracy,
Doradztwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych
Oferty pracy,wydawanie skierowań do pracy:
− miasto i gmina Kańczuga,
− gmina Adamówka,
− gmina Jawornik Polski
− gmina Zarzecze
2315
Dział Pośrednictwa Pracy,
Doradztwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych
Obsługa oferty,wydawanie skierowań do pracy:
− miasto Przeworsk,
− gmina Gać
2522
Dział Pośrednictwa Pracy,
Doradztwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych
Obsługa oferty,wydawanie skierowań do pracy:
−gmina Przeworsk
− miasto i gmina Sieniawa,
− gmina Tryńcza
Asystent sieci EURES
2639
 
 
 webmaster54.145.50.68